Thông tin chi tiết

Được đẩy mạnh đầu tư và phát triển từ năm 2019, Vicoland Technology hiện tập trung vào 4 mảng chính: Nghiên cứu phát triển ứng dụng giải pháp công nghệ, Kiến tạo Hệ sinh Thái khởi nghiệp, Quỹ Đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp, Học viện Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ Fintech- Blockchain.

Trực thuộc hệ sinh thái Vicoland Technology, các đơn vị công ty thành viên như Bản đồ số Map4D IoTLink; Công nghệ thu hộ InnoFin; Công ty quản lí tài sản số VDCS; Công ty phát triển và kinh doanh giải pháp công nghệ VDAS; Treasury One Venture được tổ chức và định hướng để trở thành các đơn vị lập trình; nghiên cứu chuyên sâu  và kinh doanh các giải pháp công nghệ tiên tiến của thế giới, góp phần thúc đẩy cải tiến hiệu năng sản xuất, làm việc của các đơn vị thành viên tập đoàn, hướng đến những đột phá mới về kết quả thực hiện và ứng dụng trong thực tiễn.


 

 

 


 

Dự án triển khai