Nhân sự - Lấy con người làm trung tâm

Nhân sự - Lấy con người làm trung tâm

Yếu tố "NHÂN" rất quan trọng để làm nền tảng phát triển cho cả một chặng đường dài. Ở Vicoland Group, ngoài kĩ năng - chúng tôi chọn những nhân tố có đủ tố chất sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân để có thể rèn luyện; huấn luyện và trở thành một lãnh đạo tốt trong tương lai.

Kinh doanh - Lấy đạo đức làm nền tảng

Kinh doanh - Lấy đạo đức làm nền tảng

Kinh doanh chính là phụng sự xã hội, việc kinh doanh phải phục vụ xã hội và phụng sự cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi chọn cách đối diện với những khó khăn, cùng lắng nghe chia sẻ với đối tác và đồng hành, thấu hiểu với nhân sự của mình để thực hiện những nguyên tắc của kinh doanh bằng cái tâm, cái tầm và xứng đáng với giá trị thương hiệu.

Phát triển - Lấy trách nhiệm xã hội làm mục tiêu

Phát triển - Lấy trách nhiệm xã hội làm mục tiêu

Vicoland Group đề cao tính bền vững của doanh nghiệp và khát vọng tăng tốc dựa vào sự bền vững của cả một cấu trúc tập thể. Ở đó, một quyết định nào được đưa ra cũng dựa trên những nền tảng "Tâm - Trí - Tín" để đạt được sự vững vàng, thống nhất từ trên xuống và cống hiến được cho xã hội.