Vicoland Group đề cao tính bền vững của doanh nghiệp và khát vọng tăng tốc dựa vào sự bền vững của cả một cấu trúc tập thể. Ở đó, một quyết định nào được đưa ra cũng dựa trên những nền tảng "Tâm - Trí - Tín" để đạt được sự vững vàng, thống nhất từ trên xuống và cống hiến được cho xã hội.
Làng Hy Vọng

Làng Hy Vọng

Làng Hy Vọng là Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng. Đây là ngôi làng đặc biệt hiện đang chăm lo, giúp đỡ cho 129 em nhỏ mồ côi cha mẹ và khiếm thính. Ngày 7/4/2021 Vicoland đã chính thức đứng ra cam kết Bảo trợ toàn phần cho Làng Hy Vọng. Đồng thời, Hệ thống giáo dục Vicoschool trực thuộc tập đoàn Vicoland cũng sẽ đồng hành kết nghĩa cùng Làng Hy Vọng, chia sẻ giáo trình, kinh nghiệm giảng dạy và giúp đỡ các em tại Làng có một cuộc sống tốt hơn